อธิษฐานพระเจ้า

และบัดนี้จงไปเถิด เราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโรห์

บัดนี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้ว ทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งคนอียิปต์ทำต่อพวกเขา 10และบัดนี้จงไปเถิด เราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโรห์ เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์” อพย 3 : 9-10 เมื่อพระเจ้ารู้ถึงภาระ ต่าง ๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ พระองค์รู้ล่วงหน้าอยู่ทั้งสิ้นแล้ว และพระองค์ก็พร้อมที่จะเปิดเผยแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้แก่เราได้่รู้ เพื่อเราจะได้มีหนทางที่จะเดินต่อไปได้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และพระพรอย่างมาก เมื่อเราใกล้ชิดพระองค์ และฟังพระองค์ พระองค์เองจะค่อย  ๆ เปิดเผยแผนการของพระองค์ วิธีการ แนวทาง ต่าง  ๆ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้บอกแก่เราเป็นการเจาะจงเพื่อเราจะสามารถดำเนินการตามได้  แม้สายตาของเราอาจจะยังเห็นอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้า แต่หนทางที่พระองค์จะได้เปิดเผยนั้น ยิ่งใหญ่นัก ให้เราไวและฟังเสียง แนวทางที่พระองค์จะนำและนำไปใช้ในการทำงาน ทั้งสิ้นให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

โมเสส โมเสสเอ๋ย

เมื่อพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรเห็นท่านหันมาดู พระองค์จึงตรัสเรียกท่านจากพุ่มไม้นั้นว่า “โมเสส โมเสสเอ๋ย” อพย 3:4 พระลักษณะพระเจ้าได้ถ่ายทอดมาถึงมนุษย์อย่างเราในทุกๆ ด้าน เราเห็นได้จากที่พระองค์มองดู โมเสส จากฟ้าสวรรค์ เราเห็นพระลักษณะที่แสดงออกของพระองค์ อย่างชัดเจน อย่างที่มนุษย์อย่างเรานั้นเป็น พระองค์สนใจในทุกอิริยบทชีวิตของเรา พระองค์เฝ้ามองเรา และปรารถนาอย่ากจะใช้เวลากับเรามาก ในขณะเดียวกันพระเยซูก็ได้อธิษฐานวิงวอนเผื่อเราอยู่บนฟ้าสวรรค์เช่นกัน และพระวิญญาณก็ยังทำงานอยู่ภายในเราตลอดเวลา นับได้ว่าเป็นความผูกพันที่พระบิดาของเรามีให้แก่เราอย่างเหลือล้น พระองค์เป็นคำตอบเดียวเท่านั้น

ฤทธิ์อำนาจพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด

ทูตของพระยาห์เวห์จึงกล่าวว่า “กลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู่ใต้บังคับนางเถิด”  ปฐก 16 9 แม้ว่านางฮาร์กาจะไม่ได้เป็นผู้สืบเชื้อสายที่พระเจ้าเป็นผู้เลือก แต่พระองค์มีพระทัยที่ดีแก่ นาง พระองค์พูดกับนางถึง การอวยพรชนชาติของนาง คืออิชมาเอลเช่นกัน พระเจ้าสามารถพูดกับใครก็ได้ ที่พระองค์อาจมีแผนการหรือมีประสงค์ต่อคน ๆนั้น ที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ คำอธิษฐานของเราก็จะช่วยนำจิตวิญญาณมากมายมารับความรอดได้ และพระองค์ก็ยังสามารถพูดไปถึงพวกเขาได้ ด้วยวิธีการต่าง  ๆ ตามที่พระองค์ประสงค์ ฤทธิ์อำนาจพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด และพระองค์ก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง แม้เราอาจไม่ตอบสนองพระองค์ แต่พระองค์ก็คงยังจะทำกิจของพระองค์จนสำเร็จ