อธิษฐานกับพระบิดา

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1 

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1           สิ่งหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่พระบิดาพระเจ้าของเราประทานให้แก่เรานั้นคือ พระองค์ประทานให้เรามีสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้า และพระองค์ยังประทานเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทำกิจการที่ยิ่งใหญ่นั่นคือ “ คำอธิษฐาน “ คำอธิษฐานที่พระองค์ได้ให้แก่เรานั้นสามารถที่จะต่อสู้กับโลกฝ่ายวิญญาณได้อย่างเกิดผลที่สุดและในขณะเดียวกันคำอธิษฐานนี้ก็สามารถช่วยเราในการทะลุทะลวงกิจการ ธุรกิจและการงานต่าง  ๆ บนโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย พระเจ้าได้มอบคำอธิษฐานให้แก่ลูก ๆ ของพระองค์คือเราทั้งหลายเพื่อให้เราได้อธิษฐาน ตามที่พระองค์ปรารถนาและช่วยให้ทุกสิ่งในชีวิตเราดำเนินอยู่ในทางของพระองค์ ในพระวจนะตอนหนึ่งได้อธิบายเรื่องราวคำอธิษฐานได้อย่างดีมากและช่วยให้เราเข้าใจในมิติของคำอธิษฐานที่เรากำลังอธิษฐานต่อพระองค์ ในพระธรรมฟิลิปปี 4 : 6-7 ‘อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ ‘ https://www.bible.com/bible/174/PHP.4.6-7    อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงการอธิษฐาน ในพระธรรมตอนนี้ที่เราเองควรต้องนำมาใช้ในชีวิตการอธิษฐาน เมื่อได้อ่านแล้ว เราพบว่ามีอย่างน้อย 3 สิ่งที่เราควรต้องกระทำในคำอธิษฐาน ของเรา เมื่อเราเองนั้นอาจกำลังเผชิญเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิต อาจเป็นภาระที่หนัก หรือความลำบาก หรือปัญหาต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความกังวลใจของเรา พระคำตอนนี้ได้นำวิธีของพระเจ้ามาถึงเราและเราควรนำไปใช้ ประการแรก บอกทุกเรื่องราวให้พระบิดารู้ ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต เราอาจเผชิญปัญหา อุปสรรค …

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1  Read More »

พระเจ้าอยากที่พูดคุยกับเราอยู่เสมอ

พระเจ้าอยากที่พูดคุยกับเราอยู่เสมอ        เรารู้ไหมครับว่า พระบิดาพระเจ้าของเรารักเรามากแค่ไหน พระองค์สร้างทุกสรรพสิ่งไว้อย่างน่างดงามและทรงปั้นแต่งเราจากผงคลีดิน และที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราทั้งหลายมีคุณค่ามากในสายตาของพระองค์คือการที่พระองค์ได้ระบายลมปรารณเข้าในมนุษย์และทำให้พวกเขามีชีวิต นั่นคือเราทั้งหลายนั่นเอง        พระบิดาอยากที่จะพูดคุยกับเราอยู่เสมอ เราทราบไหมครับว่าก่อนที่เราจะได้กลับมาพระองค์ พระองค์ได้รอคอยเรามากแค่ไหน  พระวจนะกล่าวว่า ‘นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา ‘ วิวรณ์ 3:20 https://www.bible.com/bible/174/REV.3.20 พระองค์เฝ้ารอคอย มานานจนมาถึงวันที่เราได้กลับมาหาพระองค์       มากกว่านั้นพระบิดาปรารถนาที่จะพูดคุยกับเราอย่างมาก เพราะหลังจากความบาปได้แยกมนุษย์ออกจากพระองค์ไปแล้ว และเราก็ได้ละทิ้งพระองค์ ไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ จนวันที่พระองค์นำเรากลับมาหาพระองค์ ผ่านพระโลหิตพระเยซู  วันนั้นคือวันแรกที่จะเริ่มต้นกลับมาได้ยิน พูดคุยกับพระองค์อย่างใกล้ชิดและสนิทสนมมากขึ้น  วันต่อวันที่ผ่านไปพระองค์ปารถนาที่จะสำแดงแก่เรามากขึ้นและในเวลาเดียวกัน เราเองก็ควรที่จะอยากรู้จักพระองค์มากยื่งขึ้นด้วย       เมื่อเราอ่านพระวจนะในปฐมกาล เรารู้ได้ทันทีว่าพระเจ้าเริ่มต้นที่จะพูดคุยกับเราก่อน ทำให้เรารู้ว่าทุก ๆ วันพระองค์ได้พูดคุยกับมนุษย์มาตลอด คือ อดัมและเอวา ก่อนที่เขาทั้งสองจะทำบาป    ‘เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาห์เวห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวน ให้พ้นจากพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้า …

พระเจ้าอยากที่พูดคุยกับเราอยู่เสมอ Read More »