สรรเสริญพระเจ้า

จงซื่อสัตย์เถิด 

จงซื่อสัตย์เถิด    ความซื่อสัตย์ในการปรนนิบัติพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ เป็นเครื่องมือที่มากเกินพอในการนำไปรับใช้ต่องานของพระองค์         ความซื่อสัตย์นี้มาจากการที่เราได้อ่านจากพระวจนะ ตามพระสัญญาของพระเจ้า เชื่อและรับพระวจนะนี้ไว้ และเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ อย่างซื่อสัตย์ โดยพระองค์ไม่ได้บอกถึงผลที่พระองค์ต้องการเลย พระองค์เพียงต้องการให้เราทำหน้าที่ที่ พระองค์มอบหมายให้เราทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ ผลที่เกิขึ้นนั้นจะตามมาภายหลัง และจะเป็นการรับรองที่มาจากพระเจ้า         ทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระวจนะ เมื่อเราค่อยๆสะสมความซื่อสัตย์ ที่มีต่อพระราชกิจของพระองค์ แค่นี้ก็มากเพียงพอในการที่ตอบสนองในการทำพระราชกิจของพระองค์         ขอให้เราซื่อสัตย์ในการทำพระราชกิจของพระองค์ เท่านั้น บำเหน็จและการอวยพรที่มาจากพระองค์ ก็จะก่อเกิดเป็นผลอย่าวเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด   picture credit : https://www.randrmagonline.com/articles/86770-the-honest-business 

ชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้า

ชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้า พระธรรม สดุดี 104 : 33 กล่าวว่า ” ข้ามีชีวิตอยู่ตราบ‍ใด ข้าจะร้อง‍เพลงถวายพระ‍ยาห์‌เวห์ ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้อง‍เพลง‍สดุดีถวายพระ‍เจ้าของข้า “ ชีวิตผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ น่าจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงเพลง สรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอ ดังที่ กษัตริย์ดาวิดได้ บอกว่า ตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่ พระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ไม่สำคัญว่า เราจะเจอสถานการณ์อย่างไรรอบด้านเรา  ไม่ว่าจะดีหรือดูเหมือนไม่ดี บทเพลงจากจิตวิญญาณของเรา ต้องสรรเสริญพระเจ้าอยู่เป็นนิตย์ เราร้องบทเพลง สรรเสริญพระเจ้า ของเราด้วย เพลงสดุดี หรือเพลงจากใจ ก็ได้ รวมถึงเพลงที่ พี่น้องคริสเตียนได้แต่งขึ้นมากกมาย ก็จะทำให้ชีวิต เต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญพระเจ้า  คำพร่ำบ่น ความคิดแง่ลบ ใจที่ห่อเหี่ยวก็จะถูกแทนที่ด้วยบทเพลงเสรรเสริญพระเจ้า ” ในตราบที่เรามีลมหายใจ เราจะสรรเสริญพระเจ้า พระบิดาที่แสนดียิ่งของเรา “  credit picture : sharefaith.com