ละความกังวลใจไว้กับพระบิดา

จงละความกังวลใจไว้กับพระบิดา

จงละความกังวลใจไว้กับพระบิดา       ในแต่ละวันของชีวิตเรา เราอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ใจเราคาดหวังไว้ แม้ในหลายๆ ครั้ง เราก็พยายามที่จะวางแผนต่าง  ๆ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น แต่เมื่อเราเจอสถานการณ์เข้าจริงแล้ว เรากลับพบว่า เราไม่อาจรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างดีพอ นั่นทำให้เราท้อแท้ หรือถอดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ เราบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็ง มั่นคงในการเดินติดตามพระเจ้า พระเยซูที่รักของเรา แต่เมื่อเราเผชิญกับบางเหตุการณ์เรากลับ ถอดใจอย่างไม่เป็นท่า  ไม่ใช่ความผิดหรือความอ่อนแอของเราซะทีเดียว อันที่จริงแล้ว พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้แล้ว่า ในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับความทุกข์ ตามแต่ที่พระองค์มีเมตตา อนุญาตให้เกิดขึ้น    ‘“เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว’ มัทธิว 6:34 https://www.bible.com/bible/174/MAT.6.34        ดังนั้น สิ่งเราต้องรู้ก่อนก็คือ แต่ละวันก็มีเรื่องที่ต้องให้กระวนกระวายใจอยู่แล้ว สิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะรับมือต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือการแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน  พระบิดาเองสัญญาจะเพิ่มเติม สิ่งจำเป็นที่เหลือสำหรับการผ่านชีวิตในแต่ละวันไปได้ เราต้องพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผุ้ที่เป็นผู้ช่วย ( …

จงละความกังวลใจไว้กับพระบิดา Read More »

ละความกังวลใจไว้กับพระบิดา

Intimacy Wednesday 18 July 2018 “จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:7‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.7.thsv11   + ฝากทุกความกังวลใจไว้กับพระบิดา พระองค์ผู้อนุญาตให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นกับเราและมีพระประสงค์อันดีให้แก่เรา จะไม่ทอดทิ้งเรา ขอให้เราฝากทั้งสิ้นไว้กับพระองค์เถิด  เพราะแต่ละวันก็มีความทุกข์ใจอยู่แล้ว เราจึงพึ่งพาพระองค์ผู้เป็นกำลังและความสดใหม่ในชีวิต ขอกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราด้วย อาเมน