ลงโทษคนอธรรม

Intimacy Saturday 11 August 2018  “และได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ ให้พินาศเป็นเถ้าถ่าน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายที่ประพฤติอธรรม และได้ทรงช่วยชีวิตโลทผู้ชอบธรรม ผู้มีความทุกข์เพราะการประพฤติลามกของคนชั่ว (เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วทุกวี่วัน ความประพฤติของคนชั่วที่เขาได้เห็นและได้ยิน ทำให้จิตใจชอบธรรมของเขาระทมทุกข์)” ‭‭2 เปโตร‬ ‭2:6-8‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.2.6-8.thsv11   + พระเจ้าลงโทษผู้ที่ตัดสินใจไม่ดำเนินตามพระทัยพระองค์ ในเวลาของพระองค์ แต่พระองค์จะช่วยเหลือผู้ที่ พระองค์ทรงรัก แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เมตตาและนำให้เขาผ่านไปได้ พระองค์รู้ความจำกัดที่เราต้องเผชิญ และจะประทานชัยชนะให้แก่เรา