รักแท้

พระคุณพระเจ้าและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

          ทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงพระคุณพระเจ้าน้ัน ทำให้เรารู้ได้ว่า พระคุณของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ มีค่ามากแค่ไหนต่อการดำเนินชีวิตของเรา  พระเยซูทรงรักและหวงแหนเราอย่างที่สุด พระองค์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้แม้ว่าพระองค์จะเป็นถึงพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งก็ตาม แต่เพราะความรักอย่างที่ไม่มีเงื่อนไข            ” ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ”  คำนี้มีความหมายต่อเรามากเพียงใด ถ้ามีใครสักคนที่มีความรักให้แก่เราจนยอมที่จะและความรักนั้นด้วยความตาย แน่นอนว่าต้องเป็นคนที่ใกล้ตัวเรามาก ต้องเป็นคนที่สนิทสนมและรู้จักกันและกันอย่างมากจริง  ๆ  แต่พระเยซูคริสต์ได้ให้ความรักแก่เรา จริงๆ ก็คือในขณะที่เรายังไม่ได้รู้จักพระองค์จริงๆ  เราบางคนอาจรู้จักพระองค์ อาจได้ยินเรื่องราวของพระองค์ แต่เราหลายคนไม่เคยได้พูดคุยกับพระองค์เลย แต่กระนั้นพระเยซูก็ได้มาตายแทนเรา พระองค์มาตายเพื่อไถ่ความบาป  ความชั่วร้ายของชีวิตเรา            ‘แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ ‘ โรม 5:7-8 https://www.bible.com/bible/174/ROM.5.7-8           นี่คือพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริง ที่เราได้มาเปล่าๆ  …

พระคุณพระเจ้าและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข Read More »

บทเรียนจากคนสอดแนมของโยชูวา : ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

บทเรียนจากคนสอดแนมของโยชูวา : ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด พระเจ้าทวงสัญญาไว้กับโมเสสว่าจะยกแผ่นดินคานาอันที่มีน้ำผึ้ง น้ำนมบริบูรณ์ ให้แก่อิสราเอล และเมื่อถึงคราวที่โยชูวาต้องนำอิสราเอลต่อจากโมเสสที่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนั้น โยชูวาได้ส่งคนสอดแนมไปสองคนไปยังเมืองเยรีโค เพื่อดูสภาพเมือง และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาแจ้งแก่ โยชูวา พระวจนะพระเจ้า ในพระธรรม โยชูวา บทที่ 2 ได้กล่าวเอาไว้ คนสอดแนมได้อยู่ในบ้านของราหับซึ่งเป็น หญิงโสเภณี และนางได้ซ่อนท่านทั้งสองไว้จากการตามล่าของนักรบเยรีโค หลังจากนั้นนางได้ขอให้ไว้ชีวิตของนางและครอบครัวเมื่ออิสราเอลจะมาและยึดเมืองนี้ นางราหับนั้นยำเกรงพระเจ้า แม้จะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม ท้ายสุดแล้วพระเจ้าก็ได้อวยพรเธอและครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ในดินแดนอิสราเอล สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ในตอนนี้ก็คือ แม้ว่าพระเจ้าจะมีพระสัญญาในการให้ดินแดนแก่อิสราเอล คือดินแดนคานาอัน แต่หน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าไปยึดครอง คืออิสราเอลเอง พวกเขาต้องมีการวางแผนอย่างดี โดยใช้การสอดแนม ไม่ใช่ฟังพระสัญญาแล้วยกทัพ เดิน ดุ่ยๆ เข้าไปยึด เมืองเยรีโค เปล่าๆ และพวกเขายังต้องเผชิญความเสี่ยงต่อชีวิตเช่นเดียวกัน ดังนั้นการพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆ สิ่งที่ทำนั้นจึงสำคัญ เราต้องเชื่อในพระสัญญา ฟังเสียงพระเจ้าและซื่อสัตย์ ในการทำสิ่งต่างๆ อย่างไม่ประมาท picture credit : www.biblicalarchaeology.org