รักแท้ยังมีอยู่นะ

ยังมีคนที่เข้าใจคุณอยู่

ยังมีคนที่เข้าใจคุณอยู่           เราต่างอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกัน และต้องแย่งชิงเพื่อจะได้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ในเรื่องของการทำงานก็เช่นกัน เราต้องเผชิญแรงกดดันในการทำงานอยู่เสมอ และบางครั้งเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานก็อาจจะเอาเปรียบเราแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ และในเรื่องความรักก็เช่นกัน เป็นเรื่องที่อ่อนหวานและแน่นอน มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากสำหรับคนที่จิตใจบอบบาง เรื่องราวมากมายอาจเกิดขึ้นกับชีวิตเราในบางครั้ง อาจมีบางคนอาจทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจจนคุณเองไม่อยากที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป เพราะเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากกว่าที่ใคร ๆ จะมองข้ามไปได้    ในวันที่คุณรู้สึกเจ็บปวดที่สุด คุณกำลังทำอะไรอยู่ หรือคุณคิดจะทำอะไรอยู่ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาเจอบทความนี้ เพราะในขณะที่คุณกำลังคิดที่จะตัดสินใจบางอย่างที่มีผลต่อชีวิตคุณ หรืออนาคตของคุณ ขอให้คุณหยุดคิดสักนิด และฟังที่ผมจะได้เล่าสั้น ๆ ในตอนนี้   แน่นอนว่าเราอาจจะบาดเจ็บกับความรักที่ไม่สมหวัง อาจจะบาดเจ็บกับคนที่เราได้ไว้วางใจและให้ใจกับเค้าไปหมด แต่สุดท้ายก็ถูกเค้าคนนั้นตีจากไปแบบไม่ใยดี ความรู้สึกนี้ เจ็บปวดแสนสาหัส และแทบจะไม่มีอะไรมาช่วยได้เลย ขณะที่คุณอยู่สภาวะนั้น ผมอยากจะบอกคุณว่า ยังมีคนอีกคนหนึ่งที่รักและห่วงใยคุณอยู่ และมากกกว่านั้น เขาคนนั้นเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ อย่าง ผมอยากจะบอกว่าเขาเอง มีความชื่นชมยินดีเมื่อคุณได้รับสิ่งดีเข้ามาในชีวิต และอีกเช่นกัน เขาก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณในเวลาที่คุณเจ็บปวดหัวใจแบบนี้    เขาคนนั้นอยู่ไม่ไกลจากคุณเลย    เขาคือ เยซู คนที่รักและเข้าใจคุณทุกอย่าง    …

ยังมีคนที่เข้าใจคุณอยู่ Read More »

พระคุณพระเจ้าและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

          ทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงพระคุณพระเจ้าน้ัน ทำให้เรารู้ได้ว่า พระคุณของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ มีค่ามากแค่ไหนต่อการดำเนินชีวิตของเรา  พระเยซูทรงรักและหวงแหนเราอย่างที่สุด พระองค์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้แม้ว่าพระองค์จะเป็นถึงพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งก็ตาม แต่เพราะความรักอย่างที่ไม่มีเงื่อนไข            ” ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ”  คำนี้มีความหมายต่อเรามากเพียงใด ถ้ามีใครสักคนที่มีความรักให้แก่เราจนยอมที่จะและความรักนั้นด้วยความตาย แน่นอนว่าต้องเป็นคนที่ใกล้ตัวเรามาก ต้องเป็นคนที่สนิทสนมและรู้จักกันและกันอย่างมากจริง  ๆ  แต่พระเยซูคริสต์ได้ให้ความรักแก่เรา จริงๆ ก็คือในขณะที่เรายังไม่ได้รู้จักพระองค์จริงๆ  เราบางคนอาจรู้จักพระองค์ อาจได้ยินเรื่องราวของพระองค์ แต่เราหลายคนไม่เคยได้พูดคุยกับพระองค์เลย แต่กระนั้นพระเยซูก็ได้มาตายแทนเรา พระองค์มาตายเพื่อไถ่ความบาป  ความชั่วร้ายของชีวิตเรา            ‘แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ ‘ โรม 5:7-8 https://www.bible.com/bible/174/ROM.5.7-8           นี่คือพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริง ที่เราได้มาเปล่าๆ  …

พระคุณพระเจ้าและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข Read More »