ระวังมารซาตาน

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่       ชีวิตคริสเตียนอยู่ในโลกที่คาบเกี่ยวอยู่สองด้าน คือ โลกฝ่ายวิญญาณ และโลกฝ่ายธรรมชาติ ในขณะที่ก่อนเราจะได้มารู้จักกับพระเจ้า พระเยซูนั้น เราอยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติอยู่แล้วและในขณะเดียวกัน เราก็อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณด้วย       โลกฝ่ายวิญญาณนั้น อาจแบ่งได้เป็นสองด้าน คือด้านมืดและด้านสว่าง ฝ่ายด้านมืดนั้นเป็นที่ชัดแจ้งอยู่แล้วว่า โลกนี้ถูกปกครองโดยมารซาตาน มันอยู่มาก่อนเรานานมากแล้ว ตั้งแต่ที่พระเจ้าไล่ ลูซิเฟอร์และบรรดาฑูตสวรรค์ที่ไม่กลับใจใหม่ ให้มาอยู่บนโลกก่อนที่พะองค์จะทำการพิพากษาพวกมัน         และเราเองเมื่อเราได้อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ว เราก็ได้ย้ายจากโลกฝ่ายวิญญาณด้านมืดมาสู่ในโลกของความสว่างทันที และแน่นอนว่า เมื่อมันรู้ว่าเราอยู่ในโลกของความสว่างแล้ว มันก็ต้องพยายามทุกทางเพื่อที่จะนำวิญญาณจิตของเรากลับไปลงนรกนิรันดร์กับมันให้ได้         มารซาตานอาจได้เปรียบเราในตอนนี้ เพราะมันควบคุมโลกนี้อยู่ แต่เราเองก็คือสิ่งที่พระบิดาประทานให้เพื่อให้เรามีชัยชนะเหนือมารซาตานเมื่อเราต้องอยู่บนโลกนี้นั่น ชีวิตแห่งการอธิษฐาน และมากกว่านั้นพระองค์ยังให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราด้วยเพื่อจะช่วยเหลือเราทุก ๆ เรื่องและปลอบประโลมและนำวิญญาณจิตของเราให้มีชัยเหนือทุกสิ่งได้    ‘จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ ‘ 1 เปโตร 5:8 https://www.bible.com/bible/174/1PE.5.8       …

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่ Read More »

ระวังมารซาตาน

Intimacy Thursday 19 July 2018 “จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:8‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.8.thsv11   + เราต้องต่อสู้กับเนื้อหนังของเราอยู่ตลอด เพื่อให้เรามีชัยชนะและเราต้องระมัดระวังมารซาตาน ที่คอยล่อลวงเราด้วย มันไม่เคยหลับ และคอยสบโอกาสที่จะใส่ความคิดที่ไม่ถูกต้อง ล่อลวง ทำให้เราล้มลง และปฏิเสธพระบิดา ทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูด และท่าทีที่ไม่ถูกต้อง.    + เราต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มกำลัง พระองค์ผู้เดียวจะพาเราให้มีชัยชนะได้ โดยการใกล้ชิดพระวิญญาณ การอธิษฐาน การอ่านพระวจนะ จะเป็นเกราะป้องกันภัยได้เป็นอย่างดี