มานากับการดูแลของพระเจ้าในชีวิตเรา

มานากับการดูแลของพระเจ้า มานากับการดูแลของพระเจ้า    หลายครั้งเรารู้สึกว่าเผชิญความท้อแท้ใจ หรือยังต้องเผชิญกับภาระปัญหาต่าง  ๆ ที่เข้ามาในชีวิตและยังไม่เห็นทางออก และลึก ๆ เราเชื่อว่าพระเจ้ายังดูแลเราอยู่ผ่านคำอธิษฐานที่เราบอกต่อพระองค์  ถูกแล้ว !! พระองค์รักเรามากและคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลา พระองค์ดูแลลูกของพระองค์อย่างดีมากจริง  ๆ แม้ว่าเรายังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่     เรื่องราว อิสราเอลที่ต้องเผชิญกับการอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่พวกเขาได้อพยพออกจากอียิปต์เพื่อไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักคนของพระองค์มากเพียงใดแม้พวกเขาจะดื้อด้านมากแค่ไหน    ช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อิสราเอลเริ่มต้นด้วยการบ่นต่อว่าโมเสส เพราะพวกเขาไม่มีอะไรทาน แม้พวกเขาพึ่งจะเห็นการอัศจรรย์จากการช่วยกู้จากทหารอียิปต์ก็ตาม  แต่พระเจ้าก็ได้เมตตาให้พวกเขาได้มีมานาทาน ตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนเข้าแผ่นดินคานาอัน นั่นคือ 40 ปี เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ต้องอดทนนานกับการบ่นต่อว่าตลอดระยะที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร แต่ความรักมั่นคงของพระองค์ก็ยังคงอยู่กับพวกเขา พระองค์ประทานอาหารให้แก่พวกเขาไม่เคยขาดเลย     เราเองเมื่อชีวิตเราตั้งใจอย่างเต็มที่ในการพึ่งพา ในการอธิษฐานกับพระองค์ จงมั่นใจเถิดว่า พระบิดาได้ยินและได้ตอบคำอธิษฐานและได้ช่วยเหลือในภาระหรือสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นแล้ว เหมือนที่พระองค์ได้ดูแลอิสราเอลด้วยมานาไม่ขาดเลย แม้พวกเขาจะไม่เชื่อฟังและบ่นต่อพระองค์ก็ตาม  “ชนชาติอิสราเอลได้กินมานา 40 ปี จนพวกเขามาถึงแผ่นดินที่จะอาศัยอยู่ พวกเขากินมานาจนมาถึงชายแดนแผ่นดินคานาอัน” อพยพ 16:35 จงมั่นคงในความเชื่อและความวางใจที่เราได้อธิษฐานต่อพระองค์ไว้ เพราะว่า ” ไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่จะช้าเกินไปเลย “