พูดคุยกับพระเจ้า

พระเจ้าพูดกับอับราม เรื่องพระสัญญา

2อับรามทูลว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย พระองค์จะทรงให้อะไรแก่ข้าพระองค์? ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลย และเอลีเอเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้ จะเป็นทายาทของข้าพระองค์” 3อับรามทูลอีกว่า “ขอพระองค์ทรงดู พระองค์ไม่ได้ทรงให้บุตรแก่ข้าพระองค์ แล้วขอทรงดู คนที่เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์” 4เวลานั้นพระดำรัสของพระยาห์เวห์มาถึงอับรามว่า “คนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้า แต่บุตรชายที่เกิดจากเจ้าจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้า”  ปฐก 15:2-4 พระเจ้าพูดกับอับราม ถึงพระสัญญาที่จะมีมาถึง บำเหน็จของท่านจะมากมาย ท่านจะได้รับการปกป้องจากพระองค์ และก็เป็นเช่นนั้นจริง  ๆ แม้ว่าสิ่งที่อับรามเข้าใจถึงการได้บำเหน็จคือการมีทายาท แต่ท่านก็ยังไม่รู้ว่า ทายาทที่แท้จริงที่มาจากนางซาราห์ นั้นมีอยู่จริง  ไม่ใช่ทายาทตามที่อับรามบอก เพราะว่า อายุของท่านทั้งสองมากแล้ว ความคิดเรื่องการมีทายาทจึงไม่มี แต่พระเจ้าก็ได้พูดอย่างชัดเจนว่า คนที่อับรามว่านั้น ไม่ใช่ แต่เป็นบุตรชายของท่าน พระเจ้าเจาะจงเพศมาให้แล้ว ก่อนที่ทายาทจริง  ๆ คือ อิศอัค จะเกิดเสียอีก เป็นคำพยากรณ์ที่แน่นอน จริง  ๆ เราอาจใช้สายตาของมนุษย์ในการมองสิ่งต่าง   ๆ ที่เกิดขึ้น และมีการรับรู้ถึงสิ่งนั้นว่าอาจะดีหรือไม่ดี แต่พระทัยของพระเจ้านั้นบริบูรณ์ยิ่งนัก และพระองค์จะประทานตามที่เป็นพระสัญญาให้อย่างที่พระองค์ได้ทำแก่อับราม เราควรจะดำเนินตามพระทัยของพระบิดาอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด เราต้องซื่อสัตย์ด้วยสุดใจและ มีชีวิตใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์อยู่เสมอ สิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเข้าใจพระทัยพระองค์

แสวงหาพระบิดา หัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตบนโลกนี้

แสวงหาพระบิดา หัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตบนโลกนี้    ชีวิตในแต่ละวันนั้นมีความยุ่งยากลำบากมากมายเข้ามา หนทางของเราในฐานะผู้เชื่อในพระเยซู ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เรายังต้องต่อสู้กับระบบ การทำงานในโลกนี้ เพราะเราอยู่ในโลก แต่แน่นอนว่าเราไม่ได้เป็นของโลก สิ่งสำคัญที่เราจะผ่านไปได้ในแต่ละวันคือการที่เราได้มีเวลาพูดคุยกับผู้ที่สร้างเรามา นั่นคือพระบิดาของเรา ผู้ที่รู้จักเราก่อนที่เราจะเกิดเสียอีก  ดังนั้น ในแต่ละวันเราต้องมีความอยากที่จะพูดคุยกับพ่อของเรา  ยกตัวอย่างง่าย  ๆ  ถ้าเรานอนอยู่ในห้องนอนของเรา โดยที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสาร ใด ๆ รวมทั้งทีวี และวิทยุ  แต่คุณพ่อของเรามีทุกอย่าง แต่อยู่ในห้องทำงานท่าน  ทุกเช้าท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารจำเป็นทั้งหมด และเมื่อเราตื่นนอน และเราได้ไปหาคุณพ่อและพูดคุยกับท่าน ท่านก็จะเล่าเรื่องข่าวสาร ที่เกิดขึ้นให้เราฟัง เช่นเดียวกัน กับพระบิดาของเรา เราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตในแต่ละวันได้เลย แต่เมื่อเราได้ตื่นแต่เช้าและใช้เวลาในการพูดคุยกับพระบิดาของเรา ผู้สร้างฟ้าสวรรรค์และแผ่นดิน พระบิดาผู้ทรงรักเรามากจนประทานพระบุตรมาเพื่อไถ่บาปเรา  พระบิดาก็จะบอกถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น หรือ พูดคุยกับเรา และอาจจะเตือนสติ แนะนำ หรือบอกบางสิ่งกับเรา เพื่อวันนั้นทั้งวัน เราจะได้ตระเตรียมชีวิตในเผชิญโลกได้ด้วยความเข้าใจ จะดีมากกว่าไหม เมื่อเรารู้ว่าวันนี้พระบิดายังรอคอยเราอยู่ที่ปลายเตียงและปรารถนาที่จะบอก ที่จะพูดคุย ที่จะอยู่กับเรา ใช้เวลากับเรา สองต่อสอง  สิ่งยิ่งใหญ่นั้นจะมาถึงเราแน่นอน  เริ่มต้นวันนี้นะครับ ตื่นแต่เช้ามาพูดคุยกับพระบิดาด้วยกัน photo credit …

แสวงหาพระบิดา หัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ Read More »