พูดคุยกับพระบิดา

3 สิ่งในการอธิษฐานให้พระวิญญาณสวมทับ

  ในทุกๆ วัน เราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเรา หมายถึงการอธิษฐานขอให้พระวิญญาณที่อยู่ในเราและไปกับเราทุกที่ ได้เข้ามาครอบครองวิญญษรจิต ความคิด และการกระทำต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระบิดา เราต้องให้พระวิญญาณเข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิตของเราในแต่ละวันเพื่อให้วันนั้น เป็นที่นับได้ และอาณาจักรของพระบิดาจะได้เคลื่อนออกไป   อธิษฐานมอบชีวิตให้พระองค์ สิ่งแรกคือการอธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ อาจารย์เปาโลได้บอกว่าให้เรามอบถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องเผาบูชา ” พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย ” โรม 12:1   ในสมัยก่อน เมื่ออิสราเอลต้องการนมัสการพระยาเวห์ พวกเขาจะถวายเครื่องบูชา เป็นสัตว์ หรือเป็นพืช แล้วแต่วัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ และการเผาเพื่อให้ควันได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าอากาศนั่นเป็นการแสดงออกถึงการนมัสการพระยาเวห์   เมื่อพระวิญญาณได้ลงมาเพื่อสถิตอยู่กับเราหลังจากที่พระเยซูได้บอกก่อนหน้านี้และพระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วนั้น เราจึงเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการพระบิดา ด้วยชีวิต ด้วยตัวของเราเอง นั่นคือ การมอบถวายชีวิต คือการถวายตัวเราแด่พระองค์ ซึ่งต้วเราเองนั้นเป็นเครื่องเผาบูชาที่มีชีวิต ดังนั้นชีวิตเราสำคัญมาก ไม่ควรดำเนินชีวิตเล่น ๆ  หรือทำตามใจเราเองแต่ต้องให้อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์เสมอ             2. อธิษฐานให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ …

3 สิ่งในการอธิษฐานให้พระวิญญาณสวมทับ Read More »

มนุษย์ยังต้องทำงานเพื่อการดำรงอยู่

Intimacy Wednesday 3 January 2019 “สิงโตหนุ่มคำรามหาเหยื่อ และแสวงหาอาหารของมันจากพระเจ้า เมื่อดวงตะวันขึ้น มันก็ไปเสีย ไปนอนอยู่ในถ้ำของมัน มนุษย์ก็ออกไปทำงานของเขา ไปทำภารกิจของเขาจนเวลาเย็น” ‭‭สดุดี‬ ‭104:21-23‬ ‭THSV11‬‬ https://bible.com/174/psa.104.21-23.thsv11 + พระบิดากำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตเอาไว้ทั้งสัตว์และคน พระองค์กำหนดให้มนุษย์ต้องตรากตรำทำงานเพื่อการมีชีวิตอยู่ + เราต้องทำงานเพื่อให้สิ่งที่ทำได้เป็นพรเป็นถึงคนอื่นและให้ชีวิตได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ มากขึ้น การทำงานอาจทำให้เราเหนื่อยอ่อน เราสามารถขอกำลังจากพระองค์ได้ ผู้เป็นแหล่งกำลังแก่เรา + แม้เราไม่ดีพร้อมแต่พระองค์ก็มีเมตตาแก่ชีวิตของเราเสมอเพียงเรากล้าที่จะเข้ามาหาพระองค์พึ่งพาและวางใจในพระองค์

ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างได้ทำหน้าที่ของมันอย่างดี

Intimacy Tuesday 1 January 2019 “ภูเขาสูงเป็นของเลียงผา หินเป็นที่ลี้ภัยของตัวกระจงผา พระองค์ทรงตั้งดวงจันทร์ให้กำหนดฤดู ดวงอาทิตย์รู้จักเวลาตกของมัน พระองค์ ทรงให้เกิดความมืด และนั่นเป็นกลางคืน ในเวลาเช่นนั้น สัตว์ทั้งสิ้นของป่าไม้คลานออกมา” ‭‭สดุดี‬ ‭104:18-20‬ ‭THSV11‬‬ https://bible.com/174/psa.104.18-20.thsv11 + พระบิดาสร้าง ทุกอย่างตามพระทัยของพระองค์และให้แต่ละสิ่งได้ทำหน้าที่ของมันเอง พระองค์กำหนดวัน คืนไว้ ตั้งแต่ที่พระองค์ได้สร้างโลกนี้ขึ้น + พระบิดาก็มีแผนงานให้กับเราแต่ละคนได้ทำ พระองค์มีแผนงานให้เรารับผิดชอบตลอดชีวิตของเรา เราต้องตระหนักและไม่ละเลย และเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณที่จะช่วยให้การนั้นสำเร็จได้ ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์