จงละความกังวลใจไว้กับพระบิดา

จงละความกังวลใจไว้กับพระบิดา       ในแต่ละวันของชีวิตเรา เราอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ใจเราคาดหวังไว้ แม้ในหลายๆ ครั้ง เราก็พยายามที่จะวางแผนต่าง  ๆ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น แต่เมื่อเราเจอสถานการณ์เข้าจริงแล้ว เรากลับพบว่า เราไม่อาจรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างดีพอ นั่นทำให้เราท้อแท้ หรือถอดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ เราบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็ง มั่นคงในการเดินติดตามพระเจ้า พระเยซูที่รักของเรา แต่เมื่อเราเผชิญกับบางเหตุการณ์เรากลับ ถอดใจอย่างไม่เป็นท่า  ไม่ใช่ความผิดหรือความอ่อนแอของเราซะทีเดียว อันที่จริงแล้ว พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้แล้ว่า ในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับความทุกข์ ตามแต่ที่พระองค์มีเมตตา อนุญาตให้เกิดขึ้น    ‘“เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว’ มัทธิว 6:34 https://www.bible.com/bible/174/MAT.6.34        ดังนั้น สิ่งเราต้องรู้ก่อนก็คือ แต่ละวันก็มีเรื่องที่ต้องให้กระวนกระวายใจอยู่แล้ว สิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะรับมือต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือการแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน  พระบิดาเองสัญญาจะเพิ่มเติม สิ่งจำเป็นที่เหลือสำหรับการผ่านชีวิตในแต่ละวันไปได้ เราต้องพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผุ้ที่เป็นผู้ช่วย ( …

จงละความกังวลใจไว้กับพระบิดา Read More »