พระเยซูเป็นพระเจ้า

พระเยซูไม่เคยห่างเราเลย เพราะเรามีคุณค่าเสมอ

   พระเยซูไม่เคยห่างเราเลย เพราะเรามีคุณค่าเสมอ      พระบิดาทรงมีแผนงานที่ดีเลิศสำหรับคนบาปอย่างเรา หลายครั้งเราคิดว่าเราเองไม่มีค่าอะไรที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ แต่เราต้องไม่ลืมว่า พระเยซูรักเรามากแค่ไหน พระองค์มาบนโลกนี้เพื่อมาตายไถ่ความบาปให้แก่เรา เราจึงต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจที่ว่า พระเยซูอยากให้เรามีชีวิตอยู่.        แน่นอนว่าเรามีสิทธิ์ทำอะไรตามใจตนเองได้ทั้งหมด ในชีวิตเรา แต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรโดยไม่แคร์ความรู้สึกของพระเยซูเลย อย่างที่บอกให้รู้ก่อนหน้านี้ว่าพระเยซูรักเรามากจนพระองค์ยอมมอบชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่บาปในสิ่งที่เราทำเอาไว้ เมื่อเราหยุดคิดสักนิด เราจะรู้ได้ว่า พระเยซูแคร์เรามากเพียงใดและพระองค์ ก็อยากให้เราได้เดินอยู่ใกล้ๆกับพระองค์ นั่นคือ เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ใกล้พระองค์ เราก็ไม่อยากจะกลับไปทำสิ่งไม่ดีเดิมๆ อีกต่อไป          มากกว่านั้น เราจะมีคิดว่าชีวิตเราไร้ค่าอีกต่อไป เพราะวันนี้พระเยซูยังเดินใกล้ชิดอยู่กับเรา เราจะปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง เราจะไม่รู้สึกว้าเหว่ ตัวคนเดียวอีกต่อไป เพราะพระเยซูกำลังอยู่ในทุกเหตุการณ์ของชีวิตเรา นั่นเป็นเรื่องจริงทึ่เกิดขึ้นกับชีวิตผู้ที่ต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอด.          ให้เราได้อธิษฐานเพื่อให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าพระเยซูจะคอยดูแลเราอยู่เสมอ อันที่จริงพระเยซูไม่ได้ห่างเราไปไหนเลย เพียงแต่เราเองที่ไม่ได้หันหน้าไปมอง ไม่ได้เงี่ยหูฟังพระองค์    Photo credit : https://rshaw87.deviantart.com/art/Hold-My-Hand-324745317

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด           ดาวิดเป็นคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมมาก แม้ท่านเองจะทำบาปที่ใหญ่หลวง แต่มื่อท่านได้กลับใจ ยาเวห์ทรงยกโทษบาปให้แก่ท่านแม้ท่านยังต้องรับผลในการกระทำนั้น ท่านก็ยังเป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรพระองค์   และในวาระสุดท้ายของท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ตรัสผ่านตัวท่าน ในพระวจนะ ที่กล่าวว่า ‘“พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ได้ตรัสทางข้าพเจ้า พระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้า ‘ 2 ซามูเอล 23:2 https://www.bible.com/bible/174/2SA.23.2   ท่านได้พูดกล่าวถึงชีวิตของท่านและลูกหลานเองจะรับการดูแลจากยาเวห์ และศัตรูจะยืนอยู่ต่อหน้าท่านก็ไม่อาจเป็นได้ ทำให้เราเห็นได้ว่างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้นได้ทำอย่างต่อเนื่องตลอดพระคัมภีร์และอยู่กับคนที่ พระองค์ทรงเรียกอย่างเจาะจง     เราเห็นได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทำงานมาตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม บางคนจะได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อทำการงานบางอย่างอย่างเจาะจงเพื่อพระนามยาเวห์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เดียวกันนี้ ก็ได้อยู่ในเราทั้งหลายในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เช่นกัน ฤทธิ์เดช หมายสำคัญและการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อทุกคนด้วย   ถ้อยคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด ก็เป็นเรื่องเจาะจงถึงชีวิตของท่านและการจัดสรร การดูแล และการนำของพระองค์ เราจึงรับรู้ได้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะพูดกับเราในวิถึชีวิต ในช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิต ด้วยเช่นกัน เราต้องใส่ใจ และรอคอย สงบนิ่งที่จะมีเวลาอย่างเจาะจงในการฟังเสียงที่พระองค์ จะได้พูดกับเรา สิ่งนี้สำคัญมากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่น่าตื่นเต้น นี้    photo …

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด Read More »

Intimacy Saturday 24 February 2018

Intimacy Saturday 24 February 2018 “พวกผู้หญิงก็ได้คนของพวกนางที่เป็นขึ้นจากความตาย บาง‍คนถูกทร‌มานแต่ก็ไม่ยอม‍รับการปลด‍ปล่อย เพื่อจะได้เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตที่ดีกว่า บาง‍คนพบกับการเยาะ‍เย้ยและการโบย‍ตี และยังถูกล่าม‍โซ่และถูกขัง‍คุกด้วย บาง‍คนถูกขว้างด้วยก้อน‍หิน บาง‍คนถูกเลื่อยเป็นสองท่อน บาง‍คนถูกฆ่าด้วยคม‍ดาบ บาง‍คนก็นุ่ง‍ห่มหนังแกะหนังแพะพเน‌จรไป สิ้น‍เนื้อ‍ประ‌ดา‍ตัว ตก‍ระกำ‍ลำ‌บากและถูกทำทา‌รุณ แผ่น‍ดินโลกไม่คู่‍ควรกับคนเช่นนั้นเลย เขาพเน‌จรไปตามถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดารและตามภูเขา ในถ้ำและในโพรงใต้‍ดิน” ‭‭ฮีบรู‬ ‭11:35-38‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/heb.11.35-38.thsv11 + มีอีกหลายคนในพระคัมภีร์ที่ถูกข่มเหงและอาจต้องเสียชีวิตเพราะความเชื่อที่พวกเขามีต่อพระเจ้า และอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้า แต่ก็มีหลักฐานให้เห็นว่าคริสเตียนถูกข่มเหงถึงชีวิตเพราะความเชื่อที่มีในพระเยซู + เมื่อเราเห็นพวกเขาเหล่านั้น ที่ไม่ได้รับตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ แท้จริงแล้ว พระวจนะกล่าวว่าแผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเลย แต่เรารู้ว่าพวกเขาจะได้รับสิ่งที่ประเสริฐกว่า สิ่งที่ดีกว่า + เราต้องถามใจเราว่า เราจะเชื่อวางใจพระบิดาของเราด้วยสุดใจหรือไม่ เมื่อเราอาจต้องเผชิญ สถานการณ์แบบนั้น เราไว้วางใจพระองค์ด้วยสุดกำลังหรือไม่ เมื่อถึงสถานการณ์นั้น เราจะได้ตอบคำถามนี้จริง ๆ และเราต้องตอบให้เปนไปตามพระทัยของพระองค์ด้วย