พระวิญญาณบริสุทธิ์

เรามีฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกับที่พระเยซูประทานให้สาวกในการขับผี !!

เรามีฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกับที่พระเยซูประทานให้สาวกในการขับผี !!” เมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้ว พระองค์ก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ ” มัทธิว 10 : 1 ก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อในวันเพนเทคอส พระเยซูได้ใช้สาวกไปทำพระราชกิจของพระบิดา โดยที่พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชให้กับพวกเขา การประทานฤทธิ์เดชในการขับผีนั้นเป็นการให้เฉพาะบุคคลและเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาขณะที่พระเยซูยังอยู่บนโลกดังนั้นเมื่อเพนเทคอสได้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูได้กลับสู่สวรรค์แล้ว ฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นที่พระเยซูได้กระทำก่อนหน้านี้ทั้งหมดผ่านพระวจนะก็ได้อยู่กับผู้เชื่อแล้วทุกคนในฐานะผู้เชื่อ เราจึงต้องใช้ฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ได้ประทานผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยความเชื่อและด้วยความซื่อสัตย์ พระเยซูปรารถนาให้เรารับใช้พระราชกิจของพระบิดา จากที่พระองค์ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างแล้ว จงเชื่อและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ ร่วมกัน ชาโลม 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงาน ภายใน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงาน ภายใน เช้านี้เป็นเช้าที่เต็มไปด้วยความสดใส รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ใครเล่าจะรู้ว่า เบื้องหลังสิ่งที่แสดงออกมาเหล่านี้คือ การทำงานอย่างต่อเนื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา พระองค์ยังทำงานร่วมกับวิญญาณจิตของเราอยู่ตลอดเวลา พระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างต่อเนื่อง ตราบที่เราเองยอมจำนนชีวิตต่อพระองค์และถวายตัวเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ( โรม 12 : 1 ‘ ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน’ ) ดังนั้น ทุกเช้าวันใหม่เราต้องพูดคุย สื่อสาร อธิษฐานกับพระวิญญาณ เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลง และแสดงออกด้วยความรู้สึกที่มาจากข้างในที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างแท้จริง เราเป็นของพระองค์แล้ว และไม่มีสิ่งเลวร้ายใด ๆ ที่จะแอบซ่อนไว้ในชีวิตของเราอีกต่อไป เราเป็นของพระองค์ เราต้องจำนนต่อฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์เพื่อว่าพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเราได้อย่างเต็มขนาด และทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในแต่ละวัน ตราบที่เรามอบตัวเราและยอมให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลง   photo credit : https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/who-is-the-holy-spirit-5-things-you-need-to-know.html

พระบิดา ปกป้องดูแลฝูงแกะของพระองค์ด้วยความรัก มั่นคง

Intimacy Monday 21 January 2019 “แล้วพระองค์ทรงนำอิสราเอลออกไป พร้อมกับเงินและทองคำ และไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์สะดุด เมื่อเขาทั้งหลายจากไป อียิปต์ก็ยินดี เพราะอียิปต์หวาดกลัวอิสราเอล พระองค์ทรงกางเมฆเป็นเครื่องกำบัง และไฟให้ความสว่างเวลากลางคืน” ‭‭สดุดี‬ ‭105:37-39‬ ‭THSV11‬‬ https://www.bible.com/174/psa.105.37-39.thsv11 + พระบิดา ปกป้องดูแลฝูงแกะของพระองค์ด้วยความรัก มั่นคง เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์ พวกเขารับการปกป้องจาก ฟาโรห์ และผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นมาได้ + พระองค์ดูแลพวกเขาด้วยเสาเมฆและเสาเพลิง ตลอดช่วงเวลา ที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร + พระบิดาก็ดูแลเราเช่นนั้น พระองค์จัดสรรสิ่งดีต่างๆ มากมายเข้ามาในชีวิตเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราก็ช่วยเราในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในพระทัยของพระองค์ด้วย ขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่ง