ผู้สอนเท็จจะพาให้หลงเจิ่นความจริง

Intimacy Wednesday 15 August 2018  “พวกเขาละทางที่ถูกต้อง หลงเจิ่นไปตามทางของบาลาอัมบุตรโบโซร์ ผู้ซึ่งโปรดปรานสินจ้างที่ได้มาจากการอธรรม แต่บาลาอัมก็ถูกตำหนิในการละเมิดของตนเอง ลาใบ้ตัวหนึ่งพูดเป็นภาษามนุษย์ และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้เผยพระวจนะคนนั้น” ‭‭2 เปโตร‬ ‭2:15-16‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.2.15-16.thsv11   + แม้ว่าพระเจ้าอาจประทานของประทานให้แก่บางคนเพื่อที่จะใช้ในการปรนนิบัติพระเยซู แต่ถ้าคนนั้นไม่รักษาชีวิตติดสนิทกับพระองค์ เนื้อหนัง ความบาปก็อาจเข้ามาแทนที่ และเขาอาจนำสิ่งที่พระองค์ให้ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง  + เราต้องยึดความจริงในพระองค์เอาไว้ให้มั่น และขอพระคุณพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยมิให้ วิญญาณผู้สอนเท็จเข้ามาในชีวิตเรา ขอกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราทุกๆเวลา อาเมน