นายร้อยและพระเยซู ความเชื่อที่ไม่สงสัย 

นายร้อยและพระเยซู         การดำเนินชีวิตของเรานั้น ยังต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคอย่างมากมาย แท้จริงแล้ว เรายังไม่ได้หลุดจากความทุกข์ยากลำบากแต่อย่างใด แต่ทุกครั้งที่เราเผชิญสถานการณ์ต่าง  ๆ พระเยซูก็อยู่กับเราและคอยที่จะอยู่ช่วยเหลือเราอยู่เสมอ พระองค์ทรงโปรดนำหน้าเราและจะคอยนำทิศทางเราผ่านฤทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เราไปถึงน้ำพระทัยของพระองค์         เราเห็นเรื่องราวของ นายร้อยที่ทาสของท่านได้ป่วยหนักเกือบจะตาย ท่านเป็นนายทหารโรมัน มีความรู้ มีอำนาจเต็ม แต่สิ่งที่เราเห็นคือท่านได้มาพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเยซู  แทนที่ท่านจะพาทาสไปหาแพทย์เพื่อทำการรักษา นายร้อยคนนี้ความเชื่ออย่างมาก และไม่สงสัยใด  ๆ ในสิ่งที่พระเยซูกำลังจะทำผ่านชีวิตของทาสคนนี้ นายร้อยอาจจะรับรู้เรื่องราวของพระเยซู ผ่านเหตุการณ์อัศจรรย์หลายอย่างที่พระองค์ได้ทรงทำ         นายร้อยมีความเชื่อที่น่าตื่นเต้นอย่างมาก จริง ๆ  แล้วนายร้อยท่านนี้ เป็นคนที่มีความเชื่ออย่างมาก ดังที่พระเยซูเองได้ ได้บอกแก่เหล่าสาวก  ‘เมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็ประหลาดพระทัย จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับฝูงชนที่ตามพระองค์มาว่า “เราบอกพวกท่านว่าเราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้แม้แต่ในอิสราเอล” ‘ ลูกา 7:9 https://www.bible.com/bible/174/LUK.7.9       ดังนั้นความเชื่อแบบที่ไม่สงสัยใด  ๆ และปรารถนาต้องการให้พระเจ้าทำงานผ่านคำอธิษฐาน นั้นจะสำเร็จและเป็นจริงได้อย่างแน่นอน วันนี้ความเชื่อเราเป็นแบบไหน เรามีความเชื่อแบบนายร้อยท่านนี้แค่ไหน …

นายร้อยและพระเยซู ความเชื่อที่ไม่สงสัย  Read More »