ต้องทำสิ่งดีที่เราควรทำ

Intimacy Sunday 6 May 2018  “แต่เวลานี้ท่านกลับอวดอ้างด้วยความทะนงของตนเอง การอวดอ้างทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความชั่ว เพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาป” ‭‭ยากอบ‬ ‭4:16-17‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.4.16-17.thsv11   + ความหยิ่งยโส การอวดอ้างตนเองนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่มาจากมนุษย์ เป็นความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่    + สิ่งดีที่เราควรต้องทำ อย่างที่พระวจนะบอกเอาไว้  แต่ถ้าเราละเลย ก็จะถือว่า เป็นความบาป  ขอพระวิญญาณช่วยให้ลูกตระหนักในการดี ที่ลูกควรต้องทำ เพื่อถวายเกียรติแด่พ่อด้วย