ถ้อยคำ หนุนใจ

” หนทางข้างหน้ามีไว้เพื่อให้เรามุ่งไป ไม่ใช่ให้เราท้อใจ ” kaiser booth