ดำเนินชีวิตพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงาน ภายใน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงาน ภายใน เช้านี้เป็นเช้าที่เต็มไปด้วยความสดใส รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ใครเล่าจะรู้ว่า เบื้องหลังสิ่งที่แสดงออกมาเหล่านี้คือ การทำงานอย่างต่อเนื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา พระองค์ยังทำงานร่วมกับวิญญาณจิตของเราอยู่ตลอดเวลา พระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างต่อเนื่อง ตราบที่เราเองยอมจำนนชีวิตต่อพระองค์และถวายตัวเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ( โรม 12 : 1 ‘ ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน’ ) ดังนั้น ทุกเช้าวันใหม่เราต้องพูดคุย สื่อสาร อธิษฐานกับพระวิญญาณ เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลง และแสดงออกด้วยความรู้สึกที่มาจากข้างในที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างแท้จริง เราเป็นของพระองค์แล้ว และไม่มีสิ่งเลวร้ายใด ๆ ที่จะแอบซ่อนไว้ในชีวิตของเราอีกต่อไป เราเป็นของพระองค์ เราต้องจำนนต่อฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์เพื่อว่าพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเราได้อย่างเต็มขนาด และทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในแต่ละวัน ตราบที่เรามอบตัวเราและยอมให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลง   photo credit : https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/who-is-the-holy-spirit-5-things-you-need-to-know.html

ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทำบาป

intimacy Wednesday 30 January 2019 13เพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้า เมื่อยังอยู่ในศาสนายิวว่า ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนัก และพยายามทำลายเสีย 14และข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า กท.1:13-14 * ชีวิตในอดีตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน และอาจเลวร้ายมากมายอย่างที่เราก็รู้ตัวเราเองดี ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทำบาป และนั่นเองเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหันกลับมาหาพระเยซู * อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตข่มเหงคริสเตียนมาตลอด และท่านเองก็โดดเด่นกว่าใคร ๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกับท่าน และแน่นอนว่าพระเจ้าเลือกท่านมาเพื่อการนี้ เป็นกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์กระทำผ่านชีวิตอาจารย์เปาโล * เราเองก็เช่นกัน มีความไม่สมบูรณ์อยู่มากมาย แต่เราก็ได้พระเมตตาคุณของพระเยซู ที่ทำให้เรามีชีวิต และพระองค์รักเรามาก ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเยซู

ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์

intimacy Monday 28 January 2019 บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์ กท.1 : 10 * การสำรวจท่าทีภายในจิตใจถึงเรื่องของการยอมรับจากมนุษย์แทนที่จะเป็นพระเจ้า เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนัก เพราะท่าทีภายในใจของเรา ตัวเราจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด * เมื่อเรามอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์ แล้ว ทุกสิ่งที่เราทำนั้น เราเองก็ทำเพื่อพระองค์ด้วยเช่นกัน จึงไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์แต่อย่างใด เพียงแค่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติ เท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว * เราปรนนิบัติพระเยซู เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ด้วย เพื่อไม่ให้เราเป็นเหมือนเดิม และไม่มีใจที่หยื่งยโส * ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่ช่วยให้เราผ่านเรื่องเหล่านี้ไปให้ได้