จงยกพระนามพระเจ้าของเราพระเยซู

พระเจ้าจะจัดการผู้ที่ต่อต้านพระองค์

Intimacy Thursday 16 August 2018  “แต่บาลาอัมก็ถูกตำหนิในการละเมิดของตนเอง ลาใบ้ตัวหนึ่งพูดเป็นภาษามนุษย์ และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้เผยพระวจนะคนนั้น ผู้สอนเท็จเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ำ เป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไป พระองค์ทรงเตรียมที่มืดมิดสำหรับคนเหล่านั้นแล้ว” ‭‭2 เปโตร‬ ‭2:16-17‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.2.16-17.thsv11   + พระเจ้าทำได้ทุกสิ่ง แม้มนุษย์จะไม่ได้เชื่อฟังตามพระทัยพระองค์  พระองค์ก็มีแผนการของพระองค์ในการจัดการกับผู้ไม่ตอบสนองพระองค์    + พระเจ้าใช้ลาเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการหยุดการกระทำของผู้เผยวจนะที่กำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การที่ลาพูดภาษามนุษย์ได้นั้น นับเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของเรา แต่พระองค์ทำได้ทุกสิ่งและพระองค์ก็กำลังทำอยู่ด้วย    + พระองค์จะจัดการกับคนสอนเท็จให้ไปอยู่ในที่มืดมิดนิรันดร พวกเขาต้องรับผลที่ได้ทำไว้ เราต้องระมัดระวังตัวเราไม่ให้ถูกล่อลวง รักษาใจในทางพระองค์เอาไว้เสมอ 

จงยกพระนามพระเจ้าของเรา พระเยซู

Intimacy Sunday 22 July 2018 “ขออานุภาพ จงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:11‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.11.thsv11   + พระบิดาของเรายิ่งใหญ่และเกรียงไกร ฤทธานุภาพของพระองค์ไม่เคยจำกัด พระองค์เป็นอัลฟาและโอเมกา พระองค์ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด เรามีพระบิดาที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่จำเป็นที่เราจะต้องกลัวอะไรอีกแล้ว  ให้เราวางใจในพระนามของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว อาเมน