ผู้สอนเท็จจะพาให้ทำบาป

Intimacy Tuesday 14 August 2018  “พวกเขาจะได้รับทุกข์เป็นโทษแห่งการอธรรม เขาทั้งหลายถือการเสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลิน พวกเขาเป็นจุดด่างพร้อยและรอยมลทิน และประพฤติการเสเพลเฮฮา เมื่อกำลังกินเลี้ยงกับท่านทั้งหลาย ดวงตาของพวกเขามีแววที่เปี่ยมด้วยความใคร่ในการล่วงประเวณี ไม่สิ้นความกระหายในบาป พวกเขาล่อลวงคนที่ใจไม่มั่นคง ใจของพวกเขาชินกับ ความโลภ เขาเหล่านั้นเป็นพงศ์พันธุ์ที่ต้องคำสาป” ‭‭2 เปโตร‬ ‭2:13-14‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.2.13-14.thsv11   + ความบาปในโลกก็มีอยู่แล้ว และผู้สอนเท็จจะยิ่งล่อลวงผู้เชื่อให้หลงเจิ่นจากทางของพระบิดาไปอีก เพราะผู้เชื่อขาดความมั่นคง ขาดชีวิตที่ใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เนื้อหนังนำหน้าชีวิตพวกเขา    + การล่อลวงนี้สามารถนำให้จิตวิญญาณถอยห่างจากพระบิดาได้เลยทีเดียว ดังนั้นเราต้องป้องกันตัวเอง เราต้องมีพระวจนะสะสมไว้ในชีวิต เราต้องรู้จักและได้ยินเสียงของพระเยซูคริสต์ ผู้เลี้ยงของเราเสมอ