ท่านเหล่านั้นขอแต่เพียงให้เรานึกถึงคนจน

Intimacy Friday 8 February 2019 ท่านเหล่านั้นขอแต่เพียงให้เรานึกถึงคนจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำอย่างกระตือรือร้นอยู่แล้ว กท.2:9 พระเจ้าปรารถนาให้เราดูแลพี่น้อง โดยเฉพาะคนที่ยากจนและขัดสน ซึ่งมีอยู่ในคริสตจักร เราต้องไม่ละเลยที่จะได้ดูแลคนเหล่านี้ เพราะเขาเหล่านั้นมิได้มีสิ่งใดตอบแทน และเป็นการแสดงความรักที่พระเจ้าให้แก่เราไปถึงพวกเขา เราต้องไวและตอบสนองพี่น้องที่ขัดสน อย่างถูกต้องด้วย เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่เอาเปรียบกันและกัน พระเจ้าได้เสียใจ