นิมิตที่พระเจ้าสำแดงแก่มนุษย์ครั้งแรก

นิมิตที่พระเจ้าสำแดงแก่มนุษย์ครั้งแรก   นิมิตที่พระเจ้าได้สำแดงแก่มนุษย์ที่พบได้จากพระคัมภีร์ คือตอนที่พระยาเวห์ได้สำแดงนิมิตแก่อับราม ใน พระธรรม ปฐก 15 :1 นี่เป็นการสำแดงนิมิตครั้งแรกที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ก่อนนี้พระองค์ก็สำแดงด้วยการสื่อสารกับมนุษย์เรื่อยมา แม้แต่อับรามเองที่พระองค์ได้พูดกับท่านเพื่อนำท่านออกมาแล้วไปยังดินแดนที่เป็นพระสัญญา   ในช่วงเวลานี้ พระองค์ได้มีการสำแดงที่แตกต่างออกไป โดยพระวจนะกล่าวว่า “ ภายหลังสิ่งเหล่านี้พระดำรัสของพระยาห์เวห์มาถึงอับรามทางนิมิตว่า “อับรามเอ๋ย เจ้าอย่ากลัวเลย เราเป็นโล่ของเจ้า บำเหน็จของเจ้าจะมากมายนัก” ” ปฐก 15:1     ถ้อยคำของพระองค์มาเป็นพระดำรัส เป็นคำพูด เป็นถ้อยคำ ได้มีมาถึงอับรามอย่างเจาะจง แต่ด้วยรูปแบบ ทางนิมิต  ( ภาษาฮีบรู ใช้คำว่า machazeh ) ซึ่งคำนี้ มีปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์  เป็นไปได้ว่า นี่อาจเป็นรูปแบบการสำแดงที่พิเศษมากจริง ๆ สำหรับอับราม เพราะก่อนหน้านี้ ท่านเองก็เป็นเพียงคนเดียวที่ได้พบกับ เมลคีเซเดค ซึ่งเป็นมหาปุโรหิต ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้า ท่านได้ถวาย หนึ่งในสิบจากข้าวของทั้งหมดที่ได้จากการบชนะเหล่าศัตรูและได้ช่วยโลทออกมาได้ ชื่อ กษัตริย์ เมลคีเซเดค ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองซาเล็ม ( …

นิมิตที่พระเจ้าสำแดงแก่มนุษย์ครั้งแรก Read More »